0905 547 513 silver1.care@gmail.com

O nás

Silver care, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Vykonávame poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby na území SR. Naše aktivity sú realizované s podporou z Európskeho sociálneho fondu.

Silver care, n.o. vzniklo v októbri roku 2013 s jednoznačným cieľom- zabezpečiť vysokokvalitnú starostlivosť pre všetkých seniorov. Tento cieľ sa nám darí úspešne plniť. V Silver care, n.o. sme sa počas našej existencie postarali o viac ako 100 seniorov, ktorí by v inom prípade boli odkázaní sami na seba alebo na nepravidelnú pomoc iných osôb. 

Naša práca nás všetkých napĺňa a pozitívne ohlasy našich klientov a ich rodinných príslušníkov nás posúvajú vpred.

 

Naše poslanie

Naším primárnym cieľom je zabezpečiť slovenským seniorom rovnakú kvalitu života ako v ostatných členských štátoch EÚ.

 

Každý z nás si v starobe zaslúži dostatok starostlivosti a pozornosti. Naši zamestnanci urobia všetko pre to, aby to tak bolo.

Silver care, n.o.

Stred 178

023 54

Turzovka