+421 905 547 513 silver1.care@gmail.com

Silver Care, n.o.

Líder v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Kontaktujte nás

 

Telefón

+421 905 547 513

E-mail

silver1.care@gmail.com

Sídlo

Stred 178

023 54

Turzovka

O nás

Silver care, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Vykonávame poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby na celom území SR. Naše aktivity sú realizované s podporou z Európskeho sociálneho fondu.

Naším cieľom je zabezpečiť slovenským seniorom rovnakú kvalitu života ako v ostatných členských štátoch EÚ.

Od 01.02.2019 realizujeme dopytovo-orientovaný projekt s názvom “Opatrovateľská služba Silver care” ITMS2014+ kód: 312041R394. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu. V rámci realizácie projektu plánujeme vytvoriť 33 pracovných miest opatrovateliek v okrese Čadca. Ukončenie projektu je naplánované na marec 2021.